Sekcja instrumentalna2014-03-25  

Sekcja instrumentalna to nauka gry na gitarze i keyboardzie. Zajęcia prowadzi pan Grzegorz Thiel. Nauka odbywa się w małych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy. Zajęcia mają na celu zainteresowanie ucznia muzyką, rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz umiejętności technicznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, przygotowanie do samodzielnego i świadomego opracowania utworów muzycznych, rozwijanie wyobraźni muzycznej ucznia oraz jego naturalnej ekspresji, która kształtuje wrażliwość, estetykę poczucia piękna. Na zajęciach uczeń ma możliwość nagrywania utworów za pomocą programów studyjnych i przygotowania do występów publicznych.